Komputer 5 watt

Posted on 26 September 2020
Komputer 5 watt
Komputer 5 Watt ????
Terdapat banyak pilihan dalam pembelian komputer di dunia ini yang perlu digaris bawahi. Salah satunya yaitu berapa energy listrik yang diperlukan dan berapa harga beli peralatan komputer tersebut.
vCloudpoint hanya memerlukan konsumsi daya yang sangat kecil hanya 5 Watt bahkan boleh dikata terlalu kecil dibandingkan penggunaan PC sekitar 150 – 450 Watt pada umumnya.
_PRINT